Til innhold

Svein Arne Henjesand

Svein Arne Henjesand

Brenn for å få nye private og offentlege arbeidsplassar til Eid, og for oppvekstsvilkåra til barn og unge.

Eg er fødd 1963 i Sogndal kommune. Flytta til Eid i 1992 og har jobba som ingeniør i Statens vegvesen sidan då.

Arbeide for å få nye både private og offentlege arbeidsplassar til Eid, samt og å styrke dei som allerede er her. Er og oppteken av oppvekstsvilkåra for barn og unge – gode skular og barnehagar, samt sikre gode skulevegar for alle.

Jobbe for at Eid skal vert senter i Nordfjord der ein har lyst å etablere / busetje seg.

Arbeide for at Eid skal bli ein attraktiv stad for turisme