Til innhold

Svein Olav Senneset

Desentralisert tenestestruktur er ein styrke ved samfunnet vårt, som vi må marknadsføre og ta vare på.

Eg er 53 år gamal og bur på eit lite småbruk på Senneset i Bremanger. Sambuar med Jill. Saman har vi to vaksne born på 19 og 23, to kattar og nokre sauer av rasen gamalnorsk spel.

Utdanna maskiningeniør. Er for tida fungerande leiar for nybyggingsavdelinga til Fjord1 i Florø.