Til innhold

Terje Kongsrud

Terje Kongsrud

Terje Kongsrud (f. 1970) er oppvokst på gård på Nes i Ringsaker. Til daglig rådgiver på kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

“At alle skal få oppleve kunst og kultur er viktig for meg”, sier Terje “og at vi skal få uttrykke oss kreativt og at kunstnere skal ha gode vilkår for å arbeide.

Frihet til å kunne velge er et gode. Jeg ønsker et offentlig velferdstilbud i bunn, men samtidig mener jeg samarbeid med ideelle og private leverandører av tjenester blir viktigere for å løse oppgaver i dag og framover. Samarbeid med private bidrar til kvalitet og innovasjon i tjenestene.

 

Jeg vil at det skal være enkelt å starte egen virksomhet, med arbeidsplass for seg selv og et par andre. Det offentlig må bidra til å senke terskelen for nye etableringer og gi støtte i en oppstartsfase.

Vi står foran store utfordringer når vi skal løse framtidas omsorgsoppgaver. Likevel er jeg aller mest opptatt av at vi styrker det psykiske helsevernet, og at vi – som samfunn – evner å forebygge psykisk og fysisk uhelse.”