Til innhold

Tom Oddby

Tom Oddby er lokallagsleder, 3. vara til kommunestyret og vara til hovedutvalget for kultur, idrett og livsglede. Tom er 48 år, opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Åmot siden 2002. Han har to tenåringsbarn, er utdannet historiker og har mesteparten av sin yrkeserfaring fra arkivsektoren – idag er han avdelingsdirektør i den statlige etaten Arkivverket (Riksarkivet). Tom har vært politisk aktiv og samfunnsengasjert siden tenårene, og har også hatt en rekke verv innen frivilligheten – i Modum blant annet i FAU ved Søndre Modum Ungdomsskole og Enger skole, som styreleder i Bårudåsen foreldrebarnehage, Kommunalt foreldreutvalg og Åmot IF. Tom har også erfaring fra nasjonalt interessepolitisk arbeid. I forrige periode representerte han Bygdelista, og var nestleder i hovedutvalget for undervisningssektoren samt vara til kommunestyret. Tom er spesielt opptatt av skolepolitikk, og håper å få bidra til at Modumskolen løftes ytterligere – ikke minst gjennom en målrettet satsning på innhold i skolen samt vedtak om ny barneskole i Åmot. Dette gir også muligheter for en bedre sentrumsutvikling av Åmot, når den nåværende skoletomta frigjøres.