Til innhold

Tom Remhaug Duesund

Tom Remhaug Duesund er opprinnelig fra Bergen og har bodd i Mosjøen siden 2002. Her har han jobbet som journalist, redaktør, tekstforfatter, fengselsbetjent og de siste 14 årene som analytiker i WIAS. Han er også leder for Vefsn kirkelige fellesråd og arrangerte TEDxMosjøen for noen år siden.
Han valgte å engasjere seg i Vefsn Venstre våren 2019 fordi partiet står for frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet. Det betyr også mye at utdanning, miljø og småbedrifter er viktige kjernesaker for Venstre.
“Min hjertesak er Studentbyen Mosjøen. Jeg tror utdanning er nøkkelen for å sikre rekruttering i fremtiden og lokke ungdommen tilbake.”
Tom er også opptatt av at Mosjøen skal være en by hvor småbedriftene trives, og spesielt de kreative næringene. Kommunen har store muligheter til å legge til rette, spesielt i forhold til lokaler og bygninger. I den kommende perioden ønsker han å jobbe med å oppfylle alle punktene i kreativ næringsplan som er vedtatt av MON men ikke gjennomført.
– Dette er områder hvor engasjementet, kompetansen og viljen finnes fra før, og hvor det er stort behov for samarbeid og tilrettelegging. Ved å ta det strategiske valget å satse på disse gruppene kan vi sikre vekst i både næringsliv og bolyst.