Til innhold

Tom Remhaug Duesund

Tom Remhaug Duesund er opprinnelig fra Bergen og har bodd i Mosjøen siden 2002. Her har han jobbet som journalist, redaktør, tekstforfatter, fengselsbetjent og de siste ti årene som analytiker i WIAS. Han er også leder for Vefsn kirkelige fellesråd, styremedlem i Helgeland Skylift og primus motor bak konferansen TEDxMosjøen. I tillegg jobber han med folkefinansiering og holder på å etablere en bedrift for betalingsformidling med base i Mosjøen.
Han valgte å engasjere seg i Vefsn Venstre våren 2019 fordi partiet står for frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet. Det betyr også mye at utdanning, miljø og småbedrifter er viktige kjernesaker for Venstre.
  “Vefsn skal være et sted der småbedriftene trives, og spesielt de som ønsker å satse på opplevelser og film/musikk/media.”
Tom er opptatt av at Mosjøen skal være en by hvor småbedriftene trives, og spesielt de som ønsker å satse på opplevelser og film/musikk/media. Kommunen har store muligheter til å legge til rette, spesielt i forhold til lokaler og bygninger. I den kommende perioden ønsker han å jobbe med etablering av lokaler for filmproduksjon, studiesenter og turnidretten.
– Dette er alle områder hvor engasjementet, kompetansen og viljen finnes fra før, og hvor det er stort behov for lokaler for produksjon og samarbeid. Ved å ta det strategiske valget å satse på disse gruppene kan vi sikre vekst i både næringsliv og trivsel.