Til innhold

Tonje Nygård

Tonje Nygård representerer Venstrekvinnelaget i lokallagsstyret.

Hun er fast representant i kommunens Klageutvalg.

Hjertesaker:

https://www.f-b.no/nytekning-tillit-og-kreativitet-ma-ta-eldreomsorgen-framover/o/5-59-2878660