Til innhold

Tormod Schei

Tormod Schei

Hvem er Tormod?

Tormod startet i Venstre da vi fremdeles hadde kommedelsutvalg. Han har representert Venstre i skole- og oppvekstutvalg og i planutvalget.

Jeg er gift, har tre voksne barn. Jeg lever nær vannet i Onsøy og er glad i båtlivet. Stranda og skjærgården er en fantastisk ressurs for Fredrikstad.

Jeg vil gjerne bidra til at disse områdene utvikles slik at alle som vil får bruke dem. Jeg tror for øvrig at både strand- og båtliv kan bidra til næringsutvikling og lokale arbeidsplasser – et mulighetsområde for Fredrikstad.

Lokalpolitikk er frivillig innsats, eller kanskje en dugnad, der jeg prøver å prioritere knappe ressurser, eller forvalter lover, til beste for flest mulig. Jeg føler meg nok litt ydmyk i forhold til oppgaven, som sjelden er lett. Hver sak inneholder en mengde ulike hensyn.

 

Hjertesaker:

  • Jeg er opptatt av at mennesket skal være fritt. Slik jeg ser det skal politikken ta utgangspunkt i individet. Selvsagt trenger vi ” sikkerhetsnettet” og gode fellesskapsløsninger. Venstre tror på dette, og det passer meg bra.
  • Jeg er biolog og har i hele mitt yrkesaktive liv jobbet med miljøspørsmål, både i offentlig og privat sektor, de siste 15 årene særlig med energi og klima. Denne erfaringen tar med meg inn i lokalpolitikken.
  • Jeg er også sterkt opptatt av hvordan vi bruker arealene våre og har fått lov til å arbeide med dette i planutvalget de to siste periodene – dette er viktig og interessant og får jeg lov, fortsetter jeg gjerne.