Til innhold

Trond Åm

Portrett av Trond Åm.

Trond Åm er medlem av bystyret i Trondheim og sitter i Byutviklings- og samferdselskomiteen. Han er 47 år gammel, og jobber som daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim. Han er bosatt på Bakklandet med kone og to barn.

Trond har sittet i bystyret siden 2013, og har vært leder for Sør-Trøndelag Venstre. Han er også leder for den uavhengige tankesmia Sosialliberalt verksted.

Tronds hjertesak i lokalpolitikken er å skape gode by- og bomiljø i Trondheim. Sammensatte bomiljø gir gode bymiljø, derfor må dette være et overordnet mål med byutforminga i Trondheim. – Det må bli attraktivt for småbarnsfamilier å bo bymessig i Trondheim, mener han. Derfor må det lages helhetlige og framtidsrettede planer for bymessig utvikling av områdene fra Midtbyen og ut mot Sluppen og Leangen, og for at gjennomgangstrafikken på sikt ledes utenom bykjernen. – Så lenge hovedinnfartsåren til Trondheim fra sør går gjennom Holtermannsveien og Elgeseter gate, er det vanskelig å utvikle gode bymiljø i dette området, mener han.

Tronds hjertesaker:

  • Å skape gode by- og bomiljø i Trondheim
  • En skattepolitikk som utjevner forskjeller, men som samtidig gjør det lett å skape sin egen arbeidsplass
  • Verdipolitikk som gir toleranse for mangfold, men hvor det samtidig er verdiene som skaper fellesskap på tvers av ulikheter
  • Utbygging av høyhastighetstog i Norge