Trond Åm

Roller:

  • Bystyrerepresentant
  • Leder i Sør-Trøndelag Venstre

Biografi

Trond Åm er medlem av bystyret i Trondheim og er fjerdekandidat til valget i år. Han er 39 år gammel, og jobber som prosjektleder for Litteraturhuset i Trondheim. Han er bosatt ved Høyskoleparken med kone og to små barn.

Trond har sittet i bystyret siden 2013, og er leder for Sør-Trøndelag Venstre. Han er også leder for den uavhengige tankesmia Sosialliberalt verksted.

Tronds hjertesak i lokalpolitikken er å skape gode by- og bomiljø i Trondheim.  Sammensatte bomiljø gir gode bymiljø, derfor må dette være et overordnet mål med byutforminga i Trondheim. – Det må bli attraktivt for småbarnsfamilier å bo bymessig i Trondheim, mener han. Derfor må det lages helhetlige og framtidsrettede planer for bymessig utvikling av områdene fra Midtbyen og ut mot Sluppen og Leangen, og for at gjennomgangstrafikken på sikt ledes utenom bykjernen.  – Så lenge hovedinnfartsåren til Trondheim fra sør går gjennom Holtermannsveien og Elgeseter gate, er det vanskelig å utvikle gode bymiljø i dette området, mener han.

Tronds hjertesaker:

  • Å skape gode by- og bomiljø i Trondheim
  • En skattepolitikk som utjevner forskjeller, men som samtidig gjør det lett å skape sin egen arbeidsplass
  • Verdipolitikk som gir toleranse for mangfold, men hvor det samtidig er verdiene som skaper fellesskap på tvers av ulikheter
  • Utbygging av høyhastighetstog i Norge

Trond har en blogg hvor du kan lese om mye av det av han er opptatt av.