Til innhold

Vidar Rasmussen

Vidar Rasmussen, Stad Venstre

Brenn for barns oppvekstmiljø, kultur og næringsutvikling.

Eg er i frå Vest-Finnmark, Nordkapp kommune.

Vi flytta til Eid i 1986.Eg er gift med Reidunn Strand. Tre vaksne born.

Eg har brei yrkeserfaring innan skuleverket, kommunalt, fylkeskommunalt og statleg som rektor, høgskulelektor, avdelingsleiar og pedagogisk-psykologisk rådgjevar.

Eg er tidlegare musikar og idrettsutøvar og har vore leiar for korps og idrettslag, Eg er no pensjonert, men driv som bonde og i det private næringsliv.

Eg er oppteken av barns oppvekstmiljø, kultur og næringsutvikling.