Venstres programarbeid

Takk til alle som har bidratt til å lage det beste politiske programmet!

Programarbeidet for stortingsvalgprogrammet 2017-2021 ble avsluttet med landsmøtet i Ålesund 2. april 2017.

Programmet blir nå renskrevet og gjort klart til trykk og nettpublisering, og blir tilgjengelig i endelig versjon på forsommeren 2017.

Last ned: Venstres stortingsvalgprogram 2017 – 2021 «På lag med framtida» (foreløpig versjon)

NB!

Denne utgaven er publisert like etter landsmøtets vedtak av program og er derfor foreløpig. Denne utgaven har ikke vært gjenstand for korrekturlesing
eller ekstra kontroll. Feil og mangler kan derfor forekomme og vil bli rettet opp i endelige utgave.