Venstres programarbeid

Årets viktigste politiske dugnad!

Politikk blir best når den utformes av ulike folk som lever ulike liv og som har ulike erfaringer og behov. Ved å lytte til deg og alle de andre som mener noe om norsk politikk får vi det aller beste utgangspunktet for vårt programarbeid.

snakkebobler

Venstre har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse

Vi i Venstre har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Et program for framtida

Men vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss. Derfor trenger vi et politiske program som sier noe om retningen vi skal ta for å sikre et velfungerende samfunn, en stabil økonomi og et klima vi kan leve med. Et program som gir alle mennesker lik mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. I de kommende årene, men også for de kommende generasjonene.

Nettskjema

Noen saker er store, andre er små. Til sammen vil de utgjøre grunnlagsmaterialet som vår programkomité vil arbeide med frem mot landsmøtet i 2017.
Benytt deg av nettskjemaet vårt for å sende inn endringsforslag.

Send inn endringsforslag

Ønsker du å utforme politikk sammen med andre? Da bør du delta på våre kreative idéverksteder. Ta kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag og meld deg på.