Innnsending av endringsforslag til
stortingsvalgprogram for Venstre
2025-2029

Velkommen til skjemaet for innsending av innspill og endringsforslag til førsteutkastet av Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2025-2029. Førsteutkastet ble lansert 30. mai 2024, og vi verdsetter dine tilbakemeldinger.

Skjemaet er åpent for tilbakemeldinger frem til 24. september 2024 kl 23:59. Alle innsendte forslag vil bli vurdert av programkomiteen, som deretter vil utarbeide et nytt endelig forslag innen 10. november 2024. Dette endelige forslaget vil så behandles i fylkesårsmøtene og vedtas endelig av Venstres landsmøte 7.-9. mars 2025.

Hva er et partiprogram?

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for, og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2025-2029. Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

Endringsforslag