Tema Bedre rettshjelp

I dag er advokathjelp et gode som i stor grad er forbeholdt dem med god økonomi. Venstre mener dette er en trussel for rettssikkerheten og for likhetssamfunnet. Vi vil gjennomgå rettshjelpsordningens dekningsområder, med formål om å utvide den til å omfatte flere rettslige problemstillinger. I tillegg vil vi sikre at flere kvalifiserer til fri rettshjelp ved å øke inntektsgrensen og lage en førstelinjetjeneste i rettshjelpsordningen.

Venstre vil

  • utvide rettshjelpsordningens dekningsområder til også å gjelde for eksempel problemstillinger innenfor straffegjennomføringsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og husleierett
  • øke inntektsgrensen for fri rettshjelp
  • fjerne kriterier for fri rettshjelp til barn på institusjon
  • lage en førstelinjetjeneste i rettshjelpsordningen