En enklere hverdag for norske bedrifter

Privat næringsliv skal kunne konsentrere seg om å skape arbeidsplasser og verdier. Derfor vil vi gjøre deres hverdag så enkel som mulig i møte med det offentlige. 

Vi vil fortsette satsingen på digitalisering for å gjøre det enklere for bedrifter å rapportere inn til offentlige myndigheter. 

For å forenkle bedrifters hverdag vil vi opprette en nettside med en felles oversikt over de støtteordninger og kompensasjoner bedrifter kan søke om. Vi vil redusere antall skattefradrag selvstendig næringsdrivende må forholde seg til, ved å erstatte dem med ett minstefradrag. Det forenkler skatteseddelen og gjør hverdagen enklere. 

Enklere å skape nye jobber
Privat næringsliv skal kunne konsentrere seg om å skape arbeidsplasser og verdier. Derfor vil vi gjøre deres hverdag så enkel som mulig i møte med det offentlige. 

Vi vil gjøre skatteinnbetalinger enklere for enkeltpersonforetak ved å endre ordningen fra forskuddsbetaling til etterskuddsbetaling. 

Vi vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har mottatt. I dag kan ulike offentlige etater be deg om samme informasjon flere ganger. 

Vi vil jobbe for en enhetlig tolkning av EUs personvernreglement (GDPR) i hele EU/EØS-området. GDPR er viktig for norsk personvern, men ulike tolkninger av regelverket gjør det både vanskeligere å sikre et godt personvern og vanskeligere for bedrifter å utvikle produkter og tjenester. 

Vi vil innføre en delingsplikt for datasett i alle offentlige virksomheter, så lenge det er i samsvar med sikkerhets- og personvernlovgivning. Det vil gjøre det enklere for norske bedrifter å få tilgang til viktige datasett. 

Vi vil sette ned en kommisjon som kan komme med forslag til harmonisering og forenkling av norske næringsrelaterte lover og forskrifter. Slik vil vi gjøre det enklere å navigere i regelverket.

Vi vil tillate søndagsåpne butikker og salg av sterkøl og sider i butikk. I dag er det en rekke begrensninger på butikkers åpningstid som gjør at du ikke kan handle hva du vil, når du vil. Vi vil fjerne de statlige begrensningene på salgstider for alkohol og la kommunene regulere det selv. Vi vil også utvide Vinmonopolets åpningstider til klokken åtte på hverdager og lørdager.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil fortsette satsingen på digitalisering for å gjøre det enklere for bedrifter å rapportere inn til offentlige myndigheter. 
  • Vi vil opprette en nettside med en felles oversikt over de støtteordninger og kompensasjoner bedrifter kan søke om.
  • Vi vil redusere antall skattefradrag selvstendig næringsdrivende må forholde seg til
  • Vi vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har mottatt. 
  • Vi vil jobbe for en enhetlig tolkning av EUs personvernreglement (GDPR) i hele EU/EØS-område
  • Vi vil innføre en delingsplikt for datasett i alle offentlige virksomheter
  • Vi vil sette ned en kommisjon som kan komme med forslag til harmonisering og forenkling av norske næringsrelaterte lover og forskrifter
  • Vi vil tillate søndagsåpne butikker
  • Vi vil tillate salg av sterkøl og sider i butikk
  • Vi vil utvide Vinmonopolets åpningstider til klokken åtte på hverdager og lørdager

Venstres politiske program

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.