Tema En inkluderende boligpolitikk

Vi har for få hus i deler av Norge. Det blir dyrere og dyrere både å eie og leie bolig i byene. Det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, og flere og flere sitter med lån de får problemer med å betjene hvis rentene stiger og boligprisene faller.

Bolig er et grunnleggende velferdsgode, og boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. Venstre vil ha en boligpolitikk som stimulerer til at det bygges flere og mer miljøvennlige boliger. Dette innebærer både å stille miljøkrav til nybygg og å legge til rette for at det blir mer konkurranse mellom boligutviklere. I tillegg vil vi føre en inkluderende boligpolitikk. Vi vil inkludere flere av de bynære områdene i byenes boligmarked ved å bygge ut kollektivtransporten, og vi vil inkludere folk ved å stille krav til universell utforming av boliger og fellesområder.

Venstres hovedmål for boligpolitikken er

  • å stimulere til flere og mer miljøvennlige boliger
  • å gjøre det tryggere å kjøpe bolig
  • å gjøre det enklere å etablere utleieboliger