Bedre dyrevelferd.

Vi mener at dyrehold i størst mulig grad skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov.

Vi mener at dyrehold i størst mulig grad skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Dyr har egenverdi og skal behandles med respekt.

Vi vil forby avl av dyr som fører til unaturlige og skadelige egenskaper hos dyr. 

Vi vil klargjøre dyrs egenverdi i straffeloven og bestemmelsen om nødrett, slik at vold mot dyr blir betraktet som mer alvorlig enn skade på eiendom.

Dyrs egenverdi må klarere fram i norsk lov, også når det gjelder slaktemetoder. Vi vil innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, med krav til både oppdretter og eier. 

Ta vare på dyra.

Økte midler til veiledning og bedre tilsyn må til for at kravene til dyrevelferd overholdes. Vi vil bruke insentiver for at best mulig dyrevelferd skal lønne seg. Vi vil styrke dyrevelferden i landbruket. Derfor vil vi øke tilsynet og sette strengere krav for inne- og uteareal.

Vi vil fase ut bruken av hurtigvoksende raser i kyllingproduksjon og belønne bønder som investerer i bedre dyrevelferd. Samtidig vil vi støtte merkeordninger som gjør det lettere for forbrukeren å velge dyrevennlige produkter. Vi vil innføre forbud mot CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og mot kverning av hanekyllinger, såkalt maserasjon, som avlivingsmetode i eggindustrien. 

Vi mener at ville dyr ikke hører hjemme i bur. Derfor innførte vi forbud mot pelsdyrhold i forrige stortingsperiode. Nå vil vi fullføre arbeidet ved å innføre importforbud mot pelsdyrprodukter. 

Reindrift er en viktig kulturbærer i det samiske samfunnet, med tradisjoner og levesett som blir holdt i hevd slik det alltid har blitt gjort. Respekt for det samiske er også å vise forståelse og komme med løsninger for de utfordringer reindriften opplever med rovvilt. Vi må ha en balansert rovviltforvaltning, som innebærer en bærekraftig rovviltstamme. Vi vil at reindrift og samisk kultur skal vektlegges sterkt i alle utbyggingssaker som truer beiteareal.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil forby avl av dyr som fører til unaturlige og skadelige egenskaper hos dyr. 
 • Vi vil klargjøre dyrs egenverdi i straffeloven og bestemmelsen om nødrett, slik at vold mot dyr blir betraktet som mer alvorlig enn skade på eiendom. 
 • Vi vil innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, med krav til både oppdretter og eier. 
 • Vi vil bruke insentiver for at best mulig dyrevelferd skal lønne seg
 • Vi vil styrke dyrevelferden i landbruket
 • Vi vil fase ut bruken av hurtigvoksende raser i kyllingproduksjon og belønne bønder som investerer i bedre dyrevelferd
 • Vi vil vi støtte merkeordninger som gjør det lettere for forbrukeren å velge dyrevennlige produkter.
 • Vi vil innføre forbud mot CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og mot kverning av hanekyllinger, såkalt maserasjon, som avlivingsmetode i eggindustrien.
 • Vi mener at ville dyr ikke hører hjemme i bur
 • Vi vil innføre importforbud mot pelsdyrprodukter.  
 • Vi må ha en balansert rovviltforvaltning, som innebærer en bærekraftig rovviltstamme. 
 • Vi vil at reindrift og samisk kultur skal vektlegges sterkt i alle utbyggingssaker som truer beiteareal.