Tema Enklere å være miljøvennlig forbruker

I dag er store deler av forbrukernes klimagassutslipp knyttet til energibruk i bolig, transport og mat. Kort fortalt betyr det at utslippene våre er knyttet til hverdagslogistikken og hverdagsøkonomien.

Vi mener at det ikke skal være nødvendig å velge mellom familieøkonomisk bærekraft og miljø. Venstre vil føre en forbrukerpolitikk som gjør det enklere for folk å velge de klima- og miljøvennlige løsningene.

Tekstilindustrien er den tredje største industrien i verden og en av de mest forurensende industriene i verden. I tillegg til utslipp av klimagasser, miljøgifter, høyt vannforbruk og utnyttelse av dyrkbar jord, kastes det årlig 120 000 tonn tekstiler bare i Norge.

Venstre ønsker derfor et marked for mer miljøvennlige og bærekraftige tekstiler.

Venstre vil

  • innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig
  • ha en bedre miljømerking av varer, slik at de også viser klimagassutslippene knyttet til forskjellige produkter
  • arbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt opprettelse av matsentraler
  • gjøre frukt og grønt momsfritt
  • anse tekstilavfall som spesialavfall
  • åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler