Tema Venstres alternative statsbudsjett for 2007

Venstres stortingsgruppe legger med dette fram sitt forslag til statsbudsjett for 2007.

Last ned Venstres budsjettforslag.

Løsningen i sentrumOmprioritering

Venstre omprioriterer i underkant av 7 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag. Venstres forslag vil gi en netto skatte- og avgiftslette på 434,8 mill. kroner, og vi vil også bruke 500 mill kroner mindre oljepenger enn regjeringen. Venstres alternativ innebærer derfor et mindre press på rentenivå og kronekurs enn det regjeringen legger opp til. Det finnes ikke noe enkeltelement i økonomien som slår mer sosialt urettferdig ut enn høy rente. Derfor er fortsatt lav rente en av hovedprioriteringene for Venstre.

Utdanning, forskning og miljø

Venstre vil påpeke at sjelden har grunnlaget for å gjennomføre viktige og riktige endringer av norsk politikk vært bedre enn nå. Gjennom den forrige regjerings ansvarlige og langsiktige økonomiske politikk er ressursene nå på plass til å gjennomføre en ny og framtidsrettet politikk dersom viljen er til stede. Det ser vi dessverre få spor av i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007. Den aktive næringspolitikken er på feil spor. Satsing på framtiden mangler – spesielt innen høyere utdanning, forskning og i miljøpolitikken. I stedet velger regjeringen å stramme skatteskruen for folk med normale inntekter og normale boliger ytterligere, samtidig som det fases inn rekordmye oljepenger i den offentlige økonomien.

Dette er en kombinasjon som gir sterkere press på rente og kronekurs enn det som er nødvendig. Det rammer norsk næringsliv, norske kommuner og ikke minst familier i etableringsfasen.

Last ned Venstres budsjettforslag.