Gruppemøte i Sandefjord Venstre

Sted: Sandefjord Rådhus, Møterom 3

Dato: 22. april
Tidspunkt: Kl 18-20

Sakene finner dere publisert på Sandefjord kommunes nettsider.

Sakene som skal behandles i de ulike utvalgene og kommunestyret finner dere tilgjengelig her:

https://www.sandefjord.kommune.no/engasjer-deg/innsyn-og-apenhet/motekalender/

Utvalgsrepresentanter med fraksjon har ansvar for å drøfte saker fra sine utvalg i gruppa. Miljø og plan har vi alle et felles ansvar for å holde et øye med.

Marit debuterer som vara for meg i kommunestyret, fordi jeg er på jobbreise i Bergen. Så det er ekstra hyggelig å ha en så flink kollega som tar stafettpinnen i dette kommunestyremøtet. Med spennende saker, som for eksempel Carlsen kvartalet på sakskartet.

For de av dere som ønsker det så arrangeres det opplæringseminar med tema «Reglement». For da av dere som ønsker en oppfriskning eller er usikre så er det fint å delta. Det går fra kl 16.30-17.45 i kommunestyresalen. Invitasjon er sendt til utvalgsmedlemmer, men lov å sike seg med også for vara.

Ser frem til en innholdsrik uke og gode diskusjoner på gruppemøtet!