Styret i Sandefjord Venstre

Styret i Sandefjord Venstre er som følger :

Styreleder Thore Sebastian Nielsen
Politisk nestleder: Tore Svenning
Organisatorisk nestleder: Anne Marie Horntvedt

Styremedlem Thomas Abrahamsen
Styremedlem Kaja Hvidtsteen Strøm
Styremedlem Trond Egil Lund Andresen
Styremedlem Øivin Hansen

Vara Jørn Steihaug