Til innhold

Venstre tar Sandefjord framover!

Sandefjord Venstre

Sandefjord Venstre er det sosialliberale partiet i byen. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Vi arbeider for at Sandefjord skal være en grønn, inkluderende og åpen by, som tar vare på sine innbyggere og tar ansvar for miljøet, slik at også fremtidige innbyggere kan ha en god kommune å bo i.

Sandefjord Venstres representanter i kommunestyret er Peder Sunde og Camilla Bilstad Johannessen.

Vår politikk

 • Gi alle barn et trygt og godt skole og barnehagemiljø

  Utdanning er nøkkelen til fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever i Sandejordskolen har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene oss imellom. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede til alle.

 • Lokal rusreform i Sandefjord

  Venstre ønsker å gjennomføre en lokal rusreform i Sandejord med en human ruspolitikk der vi behandler rusbrukere med verdighet.

 • Bypakke til Sandefjord

  Venstre vil at flere skal gjennomføre hverdags reisene sine med gange, sykkel, kollektiv og bildelingsordninger. Da må vi gjøre de grønne transportløsningene mer attraktive. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre.

 • Gjøre det lettere å skape arbeidsplasser

  Venstre mener at Sandejord skal være Norges gründerby nummer 1. Hvis man skal lykkes med å skape et gode lokalsamfunn er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. For Venstre er det en et mål at flere får muligheten til å skape sin egen arbeidsplass.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk