Foto: Harald A. Kalvøy

Årsmøte Averøy Venstre 2020

Det innkalles til årsmøte i Averøy Venstre, møtet avholdes digitalt 26. januar kl 19.

Møte-ID meet.google.com/jit-grxu-tea

Pålogging via telefon ‪+47 23 88 30 86

PIN-kode: ‪116 142 264#

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges;

  • Møteleder.
  • Møtesekretær og -referent.
  • To personer til å underskrive protokollen.

Saksliste til møtet;

  • Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.
  • Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
  • Valg av lokallagsstyre, revisor, delegater til fylkesårsmøte og valgkomité.
  • Behandle styrets forslag til nye vedtekter for Averøy Venstre.
  • Innkomne saker til årsmøte.

Skal det fremmes forslag til politiske uttalelser og andre forslag til årsmøte må disse fremsettes skriftlig til styret en uke før årsmøtet.