Årsmøte i Eidsvoll Venstre

Eidsvoll Venstre avholder årsmøte torsdag 16.februar fra kl 1830. Årsmøtet avholdes i Eidsvoll rådhus.

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

ÅM sak 01/15 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
01.01. Innstilling: Innkallelsen er utsendt innen vedtektsfastsatt frist, og godkjennes.
01.02. Innstilling: Forslaget til dagsorden godkjennes (evt. med vedtatte endringer foreslått under dette punkt på dagsorden).

ÅM sak 02/15 Valg av møtefunksjonærer
02.01. Valg av møteleder.
02.02. Valg av referent.
02.03. Valg av tellekorps.
02.04. Valg av 2 protokollunderskrivere.

ÅM sak 03/15 Åpning av møtet v/leder i Eidsvoll Venstre, Knut Bakkehaug

ÅM sak 04/15. Presentasjon av styrets årsberetning.
04.01. Presentasjon av styrets årsberetning v/leder Knut Bakkehaug
04.02. Spørsmål og debatt om årsberetningen.
04.03. Vedtak. Innstilling: Årsmøtet tar styrets årsberetning til orientering.

ÅM sak 05/15. Regnskap og revisjonsberetning
05.01. Presentasjon av styrets regnskap.
05.02. Presentasjon av revisjonsberetning.
05.03. Spørsmål.
05.04: Vedtak. Innstilling: Se revisjonsberetningen.

ÅM sak 06/15. Diskutere og vedta retningslinjer for lokallagets virksomhet.
06.01. Innledning.
06.02. Debatt, og fremsettelse av evt. forslag til uttalelser til media og til andre organer i partiet.
06.03. Fremleggelse av forslag til budsjett for lokallaget
06.04. Vedtak.

ÅM sak 07/15. Valg av styre, , revisor, valgkomite, samt delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet
07.01. Presentasjon av innstilling
07.02. Valg av styre.
07.02.01. Valg av leder.
07.02.02. Valg av nestleder.
07.02.03. Vedtak om antall styremedlemmer.
07.02.04. Valg av styremedlemmer.
07.02.05. Vedtak om antall varamedlemmer.
07.02.06. Valg av varamedlemmer.
07.03. Valg av revisor.
07.04. Valg av delegater til fylkesårsmøtet
07.05. Valg av varadelegater til Eidsvolls delegater til fylkesårsmøtet.

ÅM sak 08/15. Avslutning av årsmøte
08.01. Avslutning, ved Eidsvoll Venstres leder.

Vel møtt!

Knut Bakkehaug Leder Eidsvoll Venstre Eidsvoll