Årsmøte i Kongsvinger Venstre

 • 27.
  januar
 • Årsmøte

  19:00 - 21:00
  Digitalt møte på Microsoft Teams
 • Legg i kalender

Styret i Kongsvinger Venstre har gleden av å innkalle våre medlemmer til årsmøte for 2021 den 27. januar fra kl 19, et digitalt møte på Microsoft Teams.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil vi forsøke å få med oss noen fra Venstre sentralt som kan legge fram viktige trekk i den nye klimameldingen fra regjeringen, etterfulgt av spørsmål/meningsutveksling. Vi får også besøk av Stig Vaagan, Venstres 1. kandidat til stortingsvalget fra Hedmark.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent samt 2 pers. til å signere protokoll
 3. Årsmelding for 2020 med politisk regnskap
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til vedtektsendringer eller andre saker som avgjøres av lagets høyeste organ, Årsmøtet, bes være styret i hende senest den 20.01. Disse sakene må foreligge skriftlig og underskrevet, og sendes til Kristin E. Haugen, Tiurvegen 26, 2209 Kongsvinger, eller på e –post til [email protected]

Forslag på nye styremedlemmer eller endringer i styrets rollefordeling sendes til Anne Jess på adressen: [email protected]

Saksdokumenter; Årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og innsendte forslag sendes på e-post så snart de er klare.

Meld deg på, vær med og utforme aktiviteten i ditt lokallag, lokal politikk og jobbe for Venstres gjennomslagskraft!

*Alle betalende medlemmer har stemmerett.

Klikk her for å bli med i møtet