Årsmøte

Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget. I år vil møtet avholdes fysisk i et lokale i Tromsø sentrum men med mulighet for digital deltakelse. Nærmere informasjon om sted vil bli annonsert i ny e-post fredag 21. januar.

På årsmøtet vedtas blant annet politiske uttalelser fra Tromsø Venstre. Forslag til uttalelser må være sendt inn til styreleder innen fredag 21. januar kl 18. Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må også være sendt inn til samme sted og innen samme frist. Etter fristen vil innkomne saker bli sendt ut til alle medlemmer.