Ill: Venstre

Fylkesårsmøte i Agder Venstre

Velkommen til Agder Venstres fylkesårsmøte.
Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre Abid Raja og Agder Venstres egen stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik kommer. Kommer du?
Startdato: 4.mars kl. 17:00
Sluttdato: 5.mars kl. 16:00
Sted: Arendal
Fylkesstyret ønsker velkommen til fylkesårsmøte 4. og 5. mars 2022, på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal.

Program

Fredag 4. mars

16:30 – 17:00 Registrering

17:00 – 17:15 Åpning og konstituering
Åpning ved fylkesleder
Kort teknisk gjennomgang
Navneopprop og valg av møteledere
Valg av fullmaktsnemnd, møtesekretær, referenter, tellekorps, signatarer
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av program og forretningsorden

17:15 – 18:15 Generell politisk debatt
Innledning fra stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik (15 min)
Fylkesleder (5 min)
Unge Venstre (5 min.)
Venstrekvinnelaget (5 min)
Fylkestingsgruppa (5 min)

18:15 -18:30 Pause med snack

18:30 – 19:00 Uttalelser

19:00-19.30 Abid Raja

20:00 Middag med overraskelser

Lørdag 5. mars

09:00 – 09:30 Valgkamprapport, regnskap og årsmelding

09:30 – 10:00 Handlingsplan og budsjett

10:00- 10:20 Pause

10:20 – 12:00 Landsmøtetema: «Grønne og levande lokalsamfunn».
Innledning ved Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant og leder av utvalget

12:00 Lunsj

13:00-13.30 Uttalelser

13.30-14:00 Ingvild Thorsvik

14:00-15.00 Valg 2023

15:00 Valg av styre, landsmøteutsendinger, redaksjonsnemnd for FÅM2023, nominasjonsnemnd og programkomite

15:30 Avslutning

Påmelding

Lokallagene sender påmelding samlet for alle delegater. Påmelding må inneholde navn, mobiler og epostadresse. Det er også rom for individuelle påmeldinger som observatører.

NB! Alle delegater må betalt kontingent for 2022 i god tid før møtet.

Frister

1. mars: Frist for å melde på utsendinger til årsmøtet. Lokallagene sender samlet påmelding av delegater til [email protected],

2. mars: Frist for innsending av forslag til politiske uttalelser

Dokumenter