Kalvehagen foreslått som ny fylkesleder

Foto: Privat

Per-Helge Kalvehagen fra Grimstad er foreslått som ny fylkesleder for Venstre.

– Jeg vil takke for innstillingen og gleder meg til å ta fatt på jobben om fylkesårsmøtet velger meg. I tiden fremover, post pandemi, tror jeg kultur og frivillighet vil ha en nøkkelrolle. Samfunnet vårt trenger inspirasjon, varme og deltakelse slik at vi igjen kan oppleve fellesskap og kjenne på tilhørighet. Det ønsker jeg også å jobbe med som fylkesleder og tillitsvalgt i Venstre, sier Per Helge.

– Fra barnehage til universitet vil jeg jobbe for at barn og unge voksne skal ha like muligheter til å lykkes uavhengig av tilhørighet, kjønn, bakgrunn og økonomi.

Per-Helge Kalvehagen (38) er barnevernspedagog og spesielt opptatt av oppvekstsvilkår og psykisk helse hos barn og unge.

– Vi ser konturene av en bølge med psykisk uhelse, spesielt blant barn og unge. De siste årene har unge i Norge hatt stort fravær av sosial kontakt. Skolen som plattform har ikke kunnet fungere, for å stimulere til utvikling. Barn og unge har også vært frarøvet deltakelse i idrett, sport, frivillige organisasjoner, korps, aktivitet og annen barn og ungdomskultur. Vi ser også at spesialisthelsetjenesten har store utfordringer med å hjelpe alle som har behov. Her må det rustes opp for å sette barn, ungdom og unge voksne først. Ikke for at samfunnet skal bruke dem, men for at de skal delta i og bruke samfunnet.

– På disse områdene mener jeg at samfunnet vårt har en stor jobb å gjøre, og jeg er svært motivert for å være med å påvirke, ved bruk av Venstre sine løsninger for moderne utfordringer.

Stort engasjement blant medlemmene

Lokallag og enkeltmedlemmer har sendt inn mange gode forslag med et bredt utvalg av kandidater, og dette har vært til veldig god støtte for arbeidet i komiteen.

– Det som har slått meg er at alle som er spurt om å påta seg verv og som har hatt anledning til det, har vært positive og villige til å påta seg oppgaver for Venstre. Helt uten betenkningstid! Det er veldig gøy, og hele arbeidet har gitt stor inspirasjon til hele valgkomiteen, forteller leder Dag Vige.

Valgkomiteen har bestått av Åse Rostvåg, Jens Andreas Onshuus, Anne Mo Grimdalen og Dag Vige.

Hele innstillingen fra valgkomiteen:

Styre

Leder

 • Per Helge Kalvehagen, Grimstad

Nestledere

 • Jan Kløvstad, Arendal
 • Anita Vestøl, Farsund (også Venstrekvinnelaget)

Styremedlemmer

 • Ragnhild Angel Wennberg, Kristiansand
 • Oddbjørn Hagen, Vennesla
 • Tone Lise Avdal, Bykle
 • Caroline Wergeland Lofthus, Kristiansand (også Unge Venstre)

Beate Johnsen som gruppeleder tiltrer styremøtene med talerett

Vararepresentanter

 1. Lisbeth Handegaard, Arendal
 2. Nora Bastesen, Grimstad
 3. Petter Benestad, Kristiansand
 4. Torunn Sandvand, Kristiansand