Gruppemøte

Vårt neste gruppemøte finner sted 24.10.2022.

Vi behandler saker til kommunestyret og alle utvalg.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!