Gruppemøte Frogn Venstre

Gruppemøtet er møtet der vi diskuterer sakene som skal behandles i kommende utvalgsmøter og kommunestyremøte. Gruppemøtene er åpne for alle medlemmer av Frogn Venstre.