Til innhold
Topp 5 listekandidater, Frogn Venstre. Lokalvalg 2019
Fra venstre: Line Stokholm, Preben Frostmann, Line Nyhus Skuterud, Per Sætre Aas., Foto: Lene Imbsen.
Liv i sentrum. Markavern. Bolig. Trygg oppvekst.

Frogn

Frogn Venstre er Frogns tredje største parti. Garantisten for markavern. Bærekraftig boligbygging. Særpreg og liv i Drøbak sentrum – næring på bakkeplan, tilgang til sjøsiden og buss til brygga. Små og mellomstore kunnskapsbedrifter.

Dette jobber vi for i Frogn

 • Liv i Drøbak sentrum

  Vi ønsker at torvet skal få en mer og variert bruk. Vi ønsker en utvikling av Bankløkka som kan bedre parkeringssituasjonen i sentrum. Vi er positive til etablering av mer overnattingskapasitet for å gjøre Drøbak mer attraktivt for turister, og som konferanse- og eventby.

 • Garantisten for markavern

  Vi er garantisten for markavern! Vi vil fortsette å stemme mot videre reguleringsarebeid i Kolstad skog. Venstre vil gå mot enhver utbygging i marka eller på dyrka mark.

 • Bærekraftig boligutvikling

  Byutviklingsplanen Seiersten-Ullerud-Dyrløkke vil sammen med annen moderat fortetting ha kapasitet til å ta i mot en befolkningsvekst på 1,2% per år – i flere tiår fremover. Venstre vil arbeide for at byutviklingsplanen vedtas, og at området utvikles med urbane kvaliteter og på en måte som gir attraktive boliger også for barnefamilier som ønsker å bo sentralt.

 • Trygg oppvekst

  Skolene i Frogn skal bidra til en oppvekst der ingen faller av lasset fordi de ikke blir sett og tatt vare på. I Frogn skal barn og ungdom finne tilhørighet, også om de er annerledes. Muligheten til å lykkes i skolen skal ikke være avhengig av ressurssterke foreldre. Skolene må ha modige og kompetente voksne som avdekker og får slutt på mobbing.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk