Gruppemøte i Kongsvinger Venstre

Dette er et åpent møte, så medlemmer og andre er velkommen til å delta på møtene.

Sted: Formannskapssalen

Agenda:

  1. Saker i neste kommunestyremøte