Møte i Kragerø Venstre 5.okt. Møteplan videre for høst 2021

Kragerø Venstre har faste møter tirsdag før kommunestyrene.

Rådhuset er møtested. Tid: 18.30-20.00

5.oktober drøfter vi sakene til kommunestyret 7.okt.

Videre vil vi ha fokus på planarbeidet innen helse og omsorg i Kragerø.

Tønnes er leder. Velkommen!

De neste møtene i høst er:

  • 9.november.
  • 23.nov. Ekstra møte i november pga budsjett
  • 7.des. med eventuell juleavslutning og evaluering av året. Planlegge årsmøtet.
  • VELKOMMEN !