Til innhold
Kragerø sentrum oversiktsbilde
Foto: iStock

Venstre vil ta Kragerø framover.

Venstre vil ta Kragerø framover

 • Gjøre Kragerø grønnere og bedre for natur, klima og mennesker.

  Venstre vil stoppe tapet av natur; sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Vi vil jobbe for at Kragerø skal bli arealnøytral, ha god marin forvaltning og utvikle mer grønn energi. Gjøre sentrum attraktivt hele året.

 • Et næringsvennlig og serviceinnstilt Kragerø

  Venstre vil jobbe for at Kragerø er en serviceinnstilt kommune som hjelper de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

 • Kunnskap- og kulturkommunen Kragerø

  En god oppvekst er den viktigste investering vi kan gjøre. Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon, og jobbe for mer tilpasset opplæring slik at hver elev opplever å bli sett og fulgt opp. Kragerø skal være blant de beste kulturkommunene i Norge. Kulturskole, teater, kino, bibliotek, kunstgalleri, idretts- og svømmehall er viktige arenaer for å utvikle god barnekultur og gjøre byen levende hele året.

 • Et sosialt liberalt Kragerø

  Venstre vil at Kragerø skal være en åpen og inkluderende kommune hvor vi tar vare på hverandre og motarbeider utenforskap. Psykisk helse må få mer fokus både hos unge og eldre. Frivilligheten er en viktig medspiller på helse- og omsorgsfeltet i kommunen. Vi vil ha en kommunal forvaltning med større åpenhet og rom for medvirkning.

Nyhetssaker

Flere nyheter