Styret 2023 i Kragerø Venstre

Styret i 2023:

Leder: Solfrid Rui Slettebakken

Nestleder: Johan Tønnes Løchstøer

Styremedlem: Kenneth Sommerseth

Styremedlem: Marianne Lonar

Økonomi: Trine Jørgensen Dahll

Valgnemnd: Jan Otto Volden

Revisor: Arvid Slettebakken