Styremøte #1/2021 Averøy Venstre

Styret ønsker å informere om at vi avholder styremøte. Har du som medlem i Averøy Venstre innspill til styret på saker, ber vi om at de sendes til en av oss i styret i god tid før møtet.

Med vennlig hilsen

Styret