Styremøte Bærum Venstre 9/2022

Styremøtene er åpne for alle medlemmer. Det vil si at du kan velge å kun være med som observatør om du ønsker. Møt opp ved inngangen på venstre side av bygget. Ring eventuelt Merete: 477 14 633 eller Kaj: 95 17 72 67 for å slippes inn.