Medlemsmøte og feiring på Casablanca, 4. oktober 2023 (med styremøte)

Velkommen til første medlemsmøte etter at Sande og Holmestrand Venstre kom inn i kommunestyret!

Vi inviterer alle medlemmer og interesserte til medlemsmøte.

Agenda:

18:00-19:00 – Styremøte (øvrige medlemmer også velkomne)

  • Økonomi
  • Oppsummering av valgkampen
  • Oppsummering av forhandlinger
  • Eventuelt

19:00-21:00 – Medlemsmøte og feiring

  • Pizza
  • Bli kjent med nye og gamle medlemmer
  • Hva ser vi for oss de neste fire årene (drømmer og planer)