Trygg i eget hjem

Abid Raja, kulturminister og førstekandidat i Viken Venstre, og Lene Walle, leder for Krisesenteret for Asker, Bærum og Lier møtes for å snakke om hva vold i nære relasjoner er og hvordan vi kan forebygge det. Solveig Schytz, stortingsrepresentant som blant annet har sittet i justiskomiteen leder samtalen.

Vold i nære relasjoner omfatter alle samfunnslag og alle aldersgrupper. I Budstikka kunne vi nylig lese at det i Asker i de tre første månedene av 2021 var kommet inn 141 varsler om barn som hadde blitt utsatt for vold hjemme. Dette er en økning på 75 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Hva gjør Asker kommune og regjeringen for å forebygge vold i nære relasjoner? Hva kan du som medmenneske gjøre? Dette vil vi forsøke å svare på, les mer om arrangementet og meld deg her.