Våre folk

Asker Venstre er representert i flere råd og utvalg i Asker kommune. Selv om Asker kommune formelt sett er en kommune fra og med 1. januar 2020, gjenstår det mye jobb for å knytte de ulike krokene av vår langstrakte kommune sammen til et nytt fellesskap.

Kommunestyregruppa

Elisabeth Holter-Schøyen er leder i Utvalg for samfunnstjenester. Dette utvalget er blant annet ansvarlig for klima- og energitiltak, samt forvaltning av landbruk og kommunale friluftsområder. Hun sitter også i formannskapet og kommunestyret og er Venstres gruppeleder.

Gro Buttingsrud er nestleder i utvalg for plan og byggesak.

Njål Vikdal er medlem av utvalg for oppvekst og kommunestyret.

Lasse Narjord Thue er leder av klageutvalget. Klageutvalget behandler og avgjør klager i saker der den kommunale forvaltningen har fattet enkeltvedtak.

Christian Dyresen er medlem i utvalg for medborgerskap. Her jobber han blant annet for sine hjertesaker innbyggertorg og nærdemokrati. Christian sitter også i kommunestyret.

Ellen Lysne er medlem i kontrollutvalget.

Vi har også en rekke varamedlemmer. Ofte er det faste medlemmer som ikke kan stille, og da får vi sjansen til å påvirke mer.

Lokallagsstyret

Audun Aas, leder, tlf. 911 65 632, [email protected]

Jon Steiner-Hansen, nestleder

Gro Buttingsrud, økonomiansvarlig

Annemarie Abeler

Christian Skrede

Gunn-Toril Homme Mathisen

Harald Sperlin Thorstensen

Brage Kåsa Skarstein Unge Venstres representant

 

Varamedlemmer til styret

Magnus Utheim Andersen

Stine Blankholm Nymo

Tom Borgen Kristiansen

 

Kasserer

Fakturaer, regninger og refusjonsskjema med bilag sendes til leder på e-post.

 

Revisor

Bjørn Lindvik

Erling Bergsaker

Asker Venstres adresse og organisasjonsnummer

Tradisjonell post kan du sende til leders e-post eller adresse.

Org. nr: 998 296 846