Til innhold
Abid Raja kom på Asker Venstres juleavslutning på Baracoa 6. desember 2022, Foto: Asker Venstre

Venstre - for et grønnere og rausere Asker!

Asker Venstre

Asker er en mangfoldig kommune

Vi har innbyggere i de fleste yrker og samfunnslag. Vi har barn i over hundre ulike idretter. Vi har kyst og vi har skog. Dette mangfoldet er vår store verdi. Det gir masse muligheter og er noe vi må ta vare på og bygge på i utviklingen av Asker.

Våre hovedsaker

 • Asker som klimapolitisk foregangskommune

  Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi i Asker kan bidra ved å bygge mer energibesparende hus og satse på klimavennlig transport som tog, buss og sykkel.

 • Med næringslivet mot et grønt skifte

  Venstre vil støtte opp om et nyskapende næringsliv som bidrar til et grønt skifte. Asker skal være attraktiv for bedrifter – spesielt for gründere og oppstartsprosjekter.

 • Kommunesammenslåing

  Venstre vil jobbe aktivt for å skape nye Asker. Vi skal blant annet få til bedre skole og omsorgstjenester, et sterkt lokaldemokrati og mer miljøvennlig boligbygging og transport.

 • En skole som utfordrer og motiverer

  Asker Venstre mener Askerskolen skal være blant landets beste. Vi må prioritere slik at de offentlige skolene i Asker får de nødvendige ressursene og de beste lærerne.

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet