Flere eksempler på slendrian

Jeg legger ofte turen over Valbergheia når jeg kommer fra tur. Det er en glede å se den nye bydelen som vokser fram der oppe. Suksessen til dette boligprosjektet viser klart at det ikke er nødvendig å ta i bruk verdifulle strandarealer for å få folk til å bygge i Tvedestrand, og på Valbergheia bygger folk for å bo der – hele året. Dette har Tvedestrand Venstre hevdet i lang tid, og virkeligheten gir oss rett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Et lite skår i gleden er det likevel å konstatere at den flotte vegbelysningen står på alltid, uansett lysforhold. Ja, det var fullt flomlys der oppe lenge før det første huset var bygget. En slik energisløsing kan ikke forsvares selv om det sikkert kan hevdes at energimengden er liten og at det er lite penger å spare på å skru av og på lyset. Uansett er det bortkastet energi å ha vegbelysning kontinuerlig på i en nordisk sommer. Slik sløsing er en hån mot verdens klima- og energiproblemer og, ikke minst, i forhold til de som rammes av kommunal innsparing på veglys.

Et annet eksempel på slendrian er skiltingen i Tangen-krysset. Der står det fortsatt pil som viser til Tvedestrand havn til tross for at Nyveien har vært stengt i lang tid. Syklister som følger Skagerrak-ruta har også blitt lurt til å ta denne veien hele sommersesongen selv om den ender i ei steinrøys og et tett gjerde. Her har de ansvarlige gjort en slett jobb. Det burde selvsagt vært slått opp informasjon om alterative ruter – også for syklister og fotgjengere.

Venstre foreslo forbedret skilting til biblioteket på vårparten. I den åpne spørretimen lovte ordføreren at dette skulle ordnes raskt, men han kunne ikke love sikkert før sommerferien. Nå er snart høstferien gått uten at noe har skjedd, og en kan begynne å lure på om framdriftsplanen er omtrent som for Sonesens hus. At det er behov for slik skilting fikk vi høre under seminaret «Agder som litteraturregion» nylig. Flere tilreisende deltakere klaget over at biblioteket var vanskelig å finne. Om ei uke er det tillyst et nytt stort arrangement på biblioteket, når den kjente svenske forfatteren Torgny Lindgren kommer på besøk. Det er på tide å ta konsekvensen av at biblioteket skal besøkes av andre enn de som kan se det hjemmefra.

Vi i Venstre mener det er vanskelig å få løst de store sakene dersom en venner seg til slendrian i det små. Når det gjelder Sonesens hus, vil jeg minne om at det kunne vært tatt i bruk for lengst om Venstres forslag hadde blitt fulgt. La oss derfor ha øye for detaljene – i et globalt perspektiv.

Geir Wigdel

Tvedestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**