Ordfører Andersens tusenlapp

I utgangspunktet høres jo dette flott ut. Det er jo alltid hyggelig å kunne gi gaver. Men ved nærmere ettertanke spørs det om ikke de 22 millionene dette dreier seg om kunne vært brukt enda bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Ordfører Rolf Erling Andersen har signalisert at han vil dele ut en 1000-lapp til alle husstander i Skien som del av det store utbyttet Skien kommune har fått fra kraftselskapet Skagerak.

I utgangspunktet høres jo dette flott ut. Det er jo alltid hyggelig å kunne gi gaver. Men ved nærmere ettertanke spørs det om ikke de 22 millionene dette dreier seg om kunne vært brukt enda bedre ved f.eks å bruke de til bedre skolemateriell, og mer innsats for eldre og syke i kommunen. Selv om vi dette året har fått et stort utbytte fra Skagerak er det også svært store utfordringer i kommunen vår. Hvert år under budsjettforhandlingene klør vi oss i hodet for å finne penger til alle nødvendige tiltak i kommunen, og det er alltid noen områder som burde vært styrket. Kanskje kunne vi dette året sluppet å føle at vi har måttet avspise nødvendige tjenester med for lite penger. Skien kommune har et stort budsjett. Inneværende år kommer til å gå med dundrende underskudd i forhold til det budsjettet vi vedtok i desember 2005. I siste bystyremøte måtte vi styrke dette budsjettet med nærmere 50 millioner kroner. Det vesentlige av dette var til pleie- og omsorgssektoren og sosialbudsjettet, som begge deler har krevet mye mer enn det vi hadde forutsatt, og hvor vi ikke har klart å holde budsjettrammene. Det viser at pengene i kommunen går fort når vi skal prøve å gi et forsvarlig tilbud. De fleste trenger ikke denne 1000-lappen. For noen vil det imidlertid være et kjærkomment tilskudd. Jeg tror imidlertid at vi alle ville være bedre tjent med at noen av millionene ble satt av slik at de som kommer vanskeligst ut på grunn av høye strømregninger kunne søke om et tilskudd, og at resten gikk til nødvendige oppgaver i kommunen.

Jeg kan heller ikke fri meg fra å tenke at dette er et beleilig forslag i et valgår. Det skal til og med ikke utbetales før i valgåret 2007. Og selvsagt er det lov å tenke valg. Den gode Andersen er både en dyktig strateg og en dyktig politiker. Han kom med et lignende forslag i 2003. Det var vel også et valgår. Når vi stemte mot det den gangen, så var det også da fordi vi mente at det var bedre å styrke felleskapskassa i Skien kommune, og bruke pengene til felleskapets beste.

Jeg skal nok tenke alvorlig gjennom forslaget når det kommer til bystyret, og hva jeg skal stemme. Og mange synes kanskje det er smålig å stemme mot dette. Problemet er at for meg så virker det enda som litt for vanskelig å få en sykehjemsplass i Skien, og flere eldre blir det. 22 millioner delt ut på 5 år ville tilsi ca 10 pleieårsverk i året. Det er bortimot det som trengs av personale til en ny liten skjerma enhet for demente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**