Våre politikere

Her foregår all politisk møtevirksomhet, Foto:TA

Skien Venstre har i dag én representant i bystyret. I tillegg er Skien Venstre representert i utvalg for helse og omsorg, utvalg for oppvekst og utvalg for teknisk sektor.

Har du noe på hjertet så ta gjerne kontakt med våre politikere.

 

Vibeke Larvoll.

 • Bystyremedlem/gruppeleder
 • Medlem i utvalg for oppvekst
 • Styremedlem i Skien Venstre

Kontaktinfo:

 

Gustav Søvde.

 • 1. vara til bystyret
 • Nestleder i utvalg for teknisk sektor

Kontaktinfo:

 

Signy Gjærum.

 • 2. vara til bystyret
 • Medlem i utvalg for helse og velferd

Kontaktinfo:

 

Haakon Wærstad.

 • 3. vara til bystyret
 • 1. vara til utvalg for oppvekst
 • Styremedlem i Skien Venstre

Kontaktinfo:

 

Jennie Johnsen.

 • 4. vara til bystyret
 • Medlem av kontrollutvalget
 • Styremedlem i Skien Venstre

Kontaktinfo:

 

Erik Johannesen

 • Leder Skien Venstre
 • 1. vara i utvalg for teknisk sektor

Kontaktinfo:

 

Ole Røed

 • 1. vara i utvalg for helse og velferd

Kontaktinfo:

 

Dette er Skien Venstres politikere i bystyret og utvalg. For å finne informasjon om politikere i andre kommunale og interkommunale styrer og utvalg som ikke er nevnt her se Skien kommunes hjemmeside.