Venstre avviser økte priser på kollektivtrafikken

En kraftig forbedring av kollektivtransporten i Rogaland er svært viktig for å løse trafikkutfordringene og for å satse miljøvennlig. Rogaland Venstre avviser fylkesrådmannens forslag om å øke prisene på kollektivtransporten. Fylkesrådmannen har foreslått å øke prisene med 4 %, tilsvarende 6,5 millioner for å få budsjettet i balanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


-Kollektivtransporten i Rogaland holder ikke et høyt nok kvalitativt og kvantitativt nivå til at de reisende skal ytterligere belastes. Produktet som tilbys de reisende er rett å slett for dårlig til å nå øke prisen, sier styret i Rogaland Venstre. Venstre vil derfor arbeide å få endret budsjettet.

Behov for økt kapasitet på bussrutene på Nord-Jæren og på Haugalandet er ikke et argument for økning av prisene, tvert om er den økte kapasiteten en nødvendighet i en trafikksituasjon som holder på å bli uløselig. Økt kapasitet på hovedrutene vil også kunne innebære merinntekter.

Prisene for enkelt billetter har allerede blitt økt med 10% i år, i tillegg til at de som av ulike grunner ikke har tilgang til eller muligheter for å benytte elektroniske betalingstjenester blir pålagt en ekstra avgift på kroner 5,- for overgangsbilletter.

De kollektivreisende har vært utsatt for store problemer på grunn av dårlig planlegging og tekniske eksperimenter, det er ikke riktig å belaste brukerne av systemet ytterligere på dette tidspunktet. Underdekningen i budsjettet må i stedet tas inn ved overføring av nye friske midler eller ved alternativ finansiering fra den øvrige transportsektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**