Geir Arild Tønnessen på 1. plass

Geir Arild Tønnessen topper lista for Skien Venstre foran kommunevalget 2007. På de neste to plassene står Susanne Rimestad og Gustav Søvde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


1 Geir Arild Tønnessen IT-ansvarlig
2 Susanne Rimestad spesialpedagog
3 Gustav Søvde sorenskriver
4 Beate Pedersen Bratterud selvstendig næringsdrivende
5 Jon Rasmus Lassen gravferdskonsulent
6 Atle Rui IT-sjef
7 Bjørg Øya bokhandler
8 Asbjørn Strømme pensjonist
9 Per Kristen Thingstad disponent
10 Kjersti Bjurstrøm lærer/sjukepleier
11 Signy Gjærum daglig leder
12 Torunn Natvig Hoen lærer/sjukepleier
13 Dag Borgesen daglig leder
14 Ragnvald Melaas pensjonist
15 Rannveig Sandøy reisekonsulent
16 Bengt Mathisen maler
17 Harald Susaas bonde
18 Torgun B. Jensen husmor
19 Jan Bratterud sjukepleier
20 Åshild Melgård lærer
21 Jarl Kahn overlege
22 Freddie Nordhov tannlege
23 Eva Baksaas pensjonist
24 Kristian Kjellsen tannlege
25 Hans Kåre Lia rektor
26 Harald Tveit landsbrukskonsulent
27 Ole Mathisen ingeniør
28 Nina Melfald pensjonist
29 Sigvald Rørtveit pensjonist
30 Frank Wærstad arkitekt
31 Jens Harald Aarnes høyskolelektor
32 Torstein Serkved psykolog
33 Johannes Førland lektor
34 Anna Lizzie Putnam organist
35 Karin Gulstad ekspeditør
36 Trond Clausen førsteamanuensis
37 Hans Grønnerød pensjonist
38 Wenche Grindrud klinisk sosionom
39 Lars Øyvind Hoksrud ingeniør
40 Ejup Gashi selvstendig næringsdrivende
41 Ragnar Hoen veterinær
42 Astrid Vale byrettsdommer
43 Margareth Skamfer Johnsen student
44 Terje Talseth Gundersen sykehusprest
45 Jens O. Kjær pensjonist

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**