Folkevalgte

Etter valget i 2007 fikk Venstre på ny en representant i Kommunestyret i Tvedestrand, ved Line Mørch. Tor Granerud er første vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Line Mørch er også medlem av Formannskapet.

Tor Granerud er medlem av rådet for funksjonshemmede.

Holger Gramstad er medlem av eldrerådet.

Boel Marcussen Gramstad er medlem i styret for forvaltergården.

Line Mørch representerer Tvedestrand i det interkommunale Friluftsrådet Sør, og er styreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**