Et bedre skolebusstilbud i Skien

Daglig tar mange av Skiens ca 4800 grunnskolebarn buss til og fra skolen. En gjentagende negativ tendens i dette tilbudet er forsinkelser og mangel på sitteplasser. Venstre er et parti som har god tradisjon i å prioritere spørsmål omkring skole, miljø og kollektivtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skien Venstre ønsker at alle barn som benytter seg av transport til og fra skolen skal føle seg trygge og ivaretatt. Skolebussen kjører med verdifull “last”! Barna må få rett til sitteplass og et punktlig busstilbud – som ikke går utover skoletimer og utdannelse. En positiv tilnærming til å kjøre kollektivt er også gull verdt i forhold til miljøet og de trafikale problemene Grenland vil møte i årene som kommer. Skoleskysstilbudet i Skien trenger en oppgradering.

Vedtatt på Skien Venstres årsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**