– Åpenhet kan forebygge

Det er i flere leserinnlegg i denne avis og nå også i lederen tatt opp problemstillinger knyttet til etikk. I alle innlegg og lederen har det vært gode poenger. Tvedestrand Venstre hilser debatten velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Line Øvernes Mørch

Line Øvernes Mørch

Noen garanti for at alt går rett for seg kan en aldri få, men Tvedestrand Venstre mener at åpenhet kan forebygge uønskede forhold. Vi vil derfor foreslå følgende:

1. Opprette register over eierinteresser og styreverv til politikere i kommunestyret og komitéer, styremedlemmer i kommunale/interkommunale selskaper og enkelte ansatte, samt disses nærstående. Kommunenes Sentralforbund er i ferd med å etablere et webbasert interesseregister og Tvedestrand kommune bør vedta å gå med så snart det er mulig.

2. Protokollering av stemmegivning i komitèer og kommunestyre, som gjør det enkelt å finne ut hvem som stemte hva – ikke bare «4 for og 2 i mot». Hvordan det stemmes bør være sporbart i ettertid.

3. Alle offentlige dokumenter i en sak bør scannes og legges ut på kommunens hjemmeside – ikke bare saksfremlegget. Protokoller fra kommunale og interkommunale selskap bør også legges ut. Dersom noen ønsker å se på en sak så skulle det med dagens teknologi ikke være nødvendig å stå og kopiere. Det vil også kunne fremme interessen for lokaldemokratiet.

Tvedestrand Venstre er ikke representert i kommunestyret i denne perioden, men vil utfordre de som sitter der til å se på våre forslag.

Line Mørch

Tvedestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**