Fedjeforliset må gi bedre oljevernberedskap

Vestlandskysten skal være en av de strekningene som er “best” beskyttet mot oljeforurensing. Da er det virkelig et tankekors når vi ser hvor store skader «Server» -forliset kan gjøre uten at beredskapen fungerer effektivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


M/S «Server» hadde omtrent 600 tonn bunkersolje om bord. En oljetanker frakter gjerne fra 100.000 til 200.000 tonn olje. Miljøkatastrofen er et faktum dersom en slik tanker havner i fjæresteinene. Fedjeforliset er tragisk, men også en kraftig øyeåpner for konsekvensene av et større forlis.

Langs kyststrekningen fra Nordland til Finnmark ventes det økt oljetrafikk fra Russland og større petroleumsvirksomhet. På denne sårbare kyststrekningen er også oljevernberedskapen den dårligste i Norge. Her finner vi et yrende sjøfugliv og mange som lever av naturen. Dette er en rikdom oljen kan ødelegge over natten. Riktignok er skipstrafikken pålagt å holde god avstand fra kysten i dette området. Dette er et viktig tiltak som bør utvides, men ingen garanti mot forlis og utslipp, dersom uhellet først er ute.

I forvaltingsplanen for Lofoten og Barentshavet ble det bebudet økt aktivitet i Nordområdene. Venstre mener denne aktiviteten betinger en vesentlig styrking av oljevernberedskapen. Vi kan ikke tillate et opplegg med økt petroleumsaktivitet uten betydelig opptrapping av beredskapen mot oljeutslipp. Denne opptrappingen var det ingen tegn til i regjeringens statsbudsjett for 2007. Venstre vil derfor ta initiativ til en gjennomgang og en styrking av oljevernberedskapen i nordområdene, slik vi gjorde i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen. Også beredskapen langs resten av kysten må kritisk gjennomgåes.

«Server» -forliset synliggjør også betydningen av frivillig innsats i oppryddingen av oljesøl. Dette er arbeid som er forbundet med risiko og som krever god opplæring. Da er det viktig at myndighetene også bidrar. Regjeringen har dessverre manglet vilje til å støtte opplæring av frivillige, organisert gjennom WWF, som ønsker å delta i oljevern og oppryddingsoperasjoner. Engasjementet er stort, og frivillige står i kø for å delta i dette arbeidet. Skulle store mengder olje havne i fjæra er det antallet hender i arbeid som teller. Nå bør regjeringen revurdere sin holdning til frivillig innsats i opprydding av oljesøl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**