MØTEPLAN 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


PROGRAM OKTOBER/NOVEMBER/DESEMBER 2007

OKTOBER 2007

Mandag 1. oktober kl. 18.00
Gruppemøte

Fredag 12. – lørdag 13. oktober
Kommunalkonferanse Drammen

Mandag 15. oktober kl. 18.00
Gruppemøte

Mandag 15. oktober kl. 19.30
Styremøte

Mandag 22. oktober kl. 18.00
Gruppemøte

NOVEMBER 2007

Fredag 2. – lørdag 3. november
Fylkessamling på Notodden
Påmelding fra medlemmene på mail: [email protected]
eller ring Gustav på mobil 90 57 43 33 INNEN 22. OKT.!

Mandag 5. november kl. 18.00
Gruppemøte

Mandag 12. november kl. 18.00
Gruppemøte

Mandag 12. november kl. 19.30
Styremøte

Mandag 19. november kl. 18.00
Gruppemøte

Torsdag 29. november kl. 18.00
ÅRSMØTE
Vanlige årsmøtesaker / middag

DESEMBER 2007

Mandag 3. desember kl. 18.00
Gruppemøte

Mandag 10. desember kl. 18.00
Gruppemøte

PROGRAM JUNI/JULI/AUGUST:

Tirsdag 5. juni kl. 18.00
Sommeravslutning for Skien Venstre.
Hos Freddie Nordhov – Hoppestadveien 351
Grilling – hver tar med seg sitt eget (valg)flesk og tilbehør.
Miljøprisen 2007 deles ut.

Tirsdag 12. juni kl. 19.00
Styremøte. Sakspapirer sendes styremedlemmene

Tirsdag 26. juni kl. 19.00:
Styremøte/valgkampsutvalgsmøte i Hjellen!
Valgkamputvalget møter kl. 18.00

Tirsdag 24. juli kl. 19.00
Møte i Hjellen

Tirsdag 31. juli kl. 19.00
Møte i Hjellen

Tirsdag 7. august kl. 19.00
Møte i Hjellen

Tirsdag 14. august kl. 19.00
Møte i Hjellen

Tirsdag 21. august kl. 19.00
Møte i Hjellen

Tirsdag 28. august kl. 19.00
Møte i Hjellen

1. HALVÅR:

Tirsdag 9. januar kl. 19.00
Styremøte og konstituering av det nye styret. Sakspapirer sendes styremedlemmene

Tirsdag 6. februar kl. 19.00
Styremøte. Sakspapirer sendes styremedlemmene

Fredag 9. – lørdag 10. februar
Årsmøte i Telemark Venstre – styremedlemmene deltar

Tirsdag 13. mars kl. 19.00
Styremøte. Programforslag skal være ferdig.

Torsdag 12. april kl. 19.00
Styremøte. Sakspapirer sendes styremedlemmene

Torsdag 26. april kl. 19.00
Medlemsmøte på Thon Høyers Hotel. Programforslaget legges frem

Tirsdag 15. mai kl. 19.00
Styremøte. Sakspapirer sendes styremedlemmene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**