Valgmateriell 2007

Denne siden inneholder detaljer om valgmateriell som lokallag og fylkeslag kan forvente fra VHO til valgkampen 2007. 99 prosent av materialet er nå ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innholdsoversikt:
1. Internett (www.venstre.no)
2. Visuell profil
3. Brosjyrer fra VHO som kan bestilles
4. Brosjyremaler for lokale lag
5. Hjelp til å lage brosjyrer m.m.?
6. Venstres nettbutikk
7. Valgkampmappe
8. Samlemapper for materiell, innlegg og utspill på Venstre Pluss (V+)
9. Kontaktpersoner og hjelp fra VHO

1. Internett (www.venstre.no)
Venstres nye nettsider ble lansert 1. februar. Hovedstikkord er bedre forside med vinkling på hovedsakene, enklere redigering for lokale lag og mer enhetlig struktur og design på hele nettstedet.

2. Visuell profil
Nedlastbare filer fra Venstres visuelle profil.
Hva; Fil og lenke; Størrelse; Dato (ferdig)
Liten Venstre-logo; logo_liten.jpg; 41Kb; 15.11.06
Stor Venstre-logo; logo_stor.jpg; 117Kb; 15.11.06
Stor V-logo (psd); V_logo_stor.psd; 294Kb; 15.11.06
Enkel guide for bruk av Venstres profil og logo; profilmal.pdf; 702Kb; 16.11.06
Venstres logomateriell; logopakke.zip; 3,5 MB; 16.11.06

3. Brosjyrer fra VHO som kan bestilles
Venstre har arbeider med følgende brosjyrer. Brosjyrene som er ferdig kan lastes ned i pdf-format (Acrobat Reader). Alle brosjyrer bestilles via Venstres nettbutikk.

Hva; Fil og lenke; Størrelse; Dato (komm)
Medlemsbrosjyre, bokmål; brosjyre_bok.pdf; 900Kb; Ferdig 16.11.2006
Medlemsbrosjyre, nynorsk; brosjyre_nyn.pdf; 900Kb; Ferdig 16.11.2006
Hovedbrosj. valgkamp 2007; Ferdig 6.7.2007; Kan fra midten av juli bestilles fra Nettbutikken.
Enkeltbrosjyrer; Nedprioritert.
Løpesedler; Lages ikke sentrale løpesedler; Men lokal mal er laget, se under punkt 4.
Venstreplakat; Laget to versjoner; Finnes på Nettbutikken fra midten av juli.

4. Brosjyremaler for lokale lag
Venstre har utarbeidet maler for lokalt materiell, og de kan lastes ned her. Vi har også knyttet til oss en sentral ressurs (se punkt 5), som kan gjøre enkel design på lokalt valg-materiell. Malene under er stort sett uredigerbare pdf-filer, men dere kan også få originalfilene (de kan redigeres i Adobe Indesign). Kontakt [email protected], for å få disse filene oversendt.

Hva; Fil og lenke; Størrelse; Dato (komm)
Løpeseddel; Mal i Word for enkel A5-side for punktmessig budskap; lopeseddel.doc; 0,3 MB; Ferdig: 9.2.2007.
Farge: Mal for lokalt politisk program (A5); lok_prog_farge.pdf; 1,1 MB; Ferdig 1.12.2006
S-hvitt: Mal for lokalt politisk program (A5); lok_prog_shv.pdf; 0,9 MB; Ferdig 1.12.2006
Mal for enkel brosjyre (folder). Anb. tekstlengde: 6000 tegn + kandidater; lok_brosj.pdf; 2,9 MB; Ferdig 1.12.2006
Mal for enkel brosjyre (folder). Bilde og tekst med ledertrio. Anb. tekstlengde: 5000 tegn + kandidater; lok_brosj_ledtrio.pdf; 3,6 MB; Ferdig 1.12.2006

5. Hjelp til å lage brosjyrer m.m.?
Trenger du hjelp til å tilpasse malene til lokale programmer eller brosjyrer, finner du mer informasjon her.

6. Venstres nettbutikk
I valgkampen 2005 ble alt valgkampmateriell bestilt via nettbutikken. Nettbutikken skal oppgraderes. Rutinene fra 2005 blir videreført. Oppdatert nettbutikk skal være ferdig 1.3.2007.

7. Valgkampmappe
Det vil bli utarbeidet en egen mappe for valgkampen 2007. Denne vil inneholde: Prinsipp-program, politiske notater, fagflak, faktaark, brosjyrer, medietips og valgkalender. Mappen er tilgjengelig på Venstre Pluss.

Følg denne stien: Venstre+ >> Organisasjon >> Valgkamp 2007 >> Valgkampmappen (Kontaktperson Valgkampmappe: Atle Hagtun)

8. Samlemapper for materiell, innlegg og utspill på Venstre Pluss (V+)
I tillegg til denne siden på internett vil mere materiell bli tilgjengelig på Venstres intranett V+. Det gjelder: Leserinnlegg, pressemeldinger, medienotater og visuell profil. Du finner denne mappen på Venstre Pluss her:

Følg denne stien: Venstre+ >> Organisasjon >> Valgkamp 2007

9. Kontaktpersoner og hjelp fra VHO
Hjelp til design av lokalt materiell: Kontakt Steinar Haugsvær
Hjelp til utarbeidelse av nettside: Kontakt Frode Fjeldstad eller Steinar Haugsvær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**